Bedrijfscoaching

Team- en individuele Coaching  

 

Krachtige evenwichtige medewerkers ?

Een medeweker die in zijn kracht staat is productief, gemotiveerd en minder snel ziek en instaat om mee te bewegen in de verandering van het bedrijf.

Pas als een medeweker weet wat hem beweegt, waar zijn passie en drijfveren liggen dan staat de medewerker in zijn kracht. Hierdoor zullen zij hun doelen weten te realiseren en een sterk gevoel voor proceseigenaarschap en verantwoordelijkheid ontwikkelen.

 

Maar zijn alle medewerkers wel zo krachtig en evenwichtig als we denken?

 Jaarlijks kost het een bedrijf enorm veel geld doordat mensen niet op de juiste plek zitten of niet de juiste motivatie meer hebben en dit  zonder dat we er ons bewust van zijn. Gedurende de veranderingen die binnen een organisatie nodig zijn heb je medewerkers die moeilijk mee kunnen bewegen binnen deze veranderingen.

 

Het is mijn doel om medewerkers versnelt weer op het gewenste pad te krijgen, ze te laten doen waar ze goed in zijn en dus ook productief zijn voor de organisatie. Doormiddel van visuele coachtechnieken ben ik in staat om snel tot de kern te komen waarna de vervolg stappen mogelijk zijn. Per situatie kijk ik naar de behoefte van de medeweker en organisatie. Hierop pas ik mijn coaching aan. Ik train managers zodat ze beter in verbinding staan met hun medewerkers maar ik coach ook juist de individuele medeweker.

 

Het komt de laatste jaren steeds vaker voor dat medewerkers zich langdurig ziekmelden. Heeft dit dan alleen met het werk te maken? Nee dat zeker niet maar het is een combinatie van veel meer factoren. Hoe dan ook heeft dit direct negatieve consequenties voor de organisatie.

 • Door kennis- en tijdgebrek kost de burn-out de organisatie dagelijks veel geld;
 • Door de uitval van medewerkers komt er meer werk op het bureau van andere collega’s waardoor nog meer uitval dreigt;

Daarnaast zijn er ook waardevolle/ getalenteerde medewerkers die zonder dat je het door hebt niet meer tevreden zijn, gedemotiveerd raken en mogelijk het bedrijf gaan verlaten terwijl de organisatie nog genoeg mogelijkheden heeft om deze persoon verder te laten ontwikkelen.

 

Het inzetten van een coach

Het is mijn passie om resultaatgericht te coachen. Coachen op talent en competities, het laten inzien van kwaliteiten, drijfveren en het effect van communiceren.Kortom mensen in hun kracht zetten en hiermee het gewenste resultaat behalen is een win- win situatie!

Gezien ik jarenlang werkzaam ben geweest als manager voel ik een sterke connectie heb bij het begeleiden van clienten uit het bedrijfsleven.

 

Begeleidingstrajecten waaraan je kunt denken zijn;

 • Loopbaanvraagstukken
 • Begeleiding van zelfsturende teams
 • Burnout
 • Samenwerking binnen een team verbeteren
 • Begeleiding bij conflict situaties

 

Een coachtraject zier er al volgt uit;

 • Contractvoorstel bespreken inclusief verwachtingen
 • Intake en coachvraag formuleren
 • Gemiddeld zijn er 6 tot 8 sessies nodig
 • Tussentijdse terugkoppeling indien gewenst
 • Eind evaluatie
 • Het coachen d.m.v het inzetten van paarden is ook mogelijk.